Przedłużona gwarancja

Co oznacza termin przedłużona gwarancja?

Przedłużona gwarancja to usługa dodatkowa, która przedłuża ważność standardowej 24-miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt o dodatkowe 12 miesięcy ponad obowiązek prawny. Jest to usługa, którą można wykupić wyłącznie dla zegarków – z wyjątkiem zegarków marki zegarków Citizen.
W okresie przedłużonej gwarancji usuniemy bezpłatnie usterki towaru, tak jak w ustawowego okresu gwarancji. Dzięki zastosowanej przedłużonej gwarancji unikniesz zwiększonych kosztów ewentualnych napraw zegarka po upływie ustawowej gwarancji.
Ile kosztuje przedłużona gwarancja?

Wysokość opłaty za przedłużoną gwarancję na produkt naliczana jest automatycznie od wartości zakupionego produktu. Możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji, a także wysokość opłaty za przedłużoną gwarancję wskazana jest przy każdym produkcie z portfolio zegarków – za wyjątkiem marki Citizen. Wysokość opłaty za przedłużoną gwarancję może być różna dla poszczególnych produktów – cena za usługę wyliczana jest od wartości produktu.

Warunki i ograniczenia zastosowania

 • Przedłużona gwarancja dotyczy naprawy zegarków, które przestały spełniać swoje przeznaczenie i funkcjonalność na skutek wady produkcyjnej lub materiałowej.
 • Z przedłużonej gwarancji można skorzystać wyłącznie w przypadku, gdy zegarek był używany zwykłym sposobem i zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Gwarancja nie obejmuje zużycia zegarka powstałego na skutek normalnego użytkowania, np. stłuczenia szkła, mechanicznego uszkodzenia paska zegarka, ręcznego wyciągnięcia/złamania koronki, zalania zegarka przez wyciągniętą koronkę, upuszczone/luźne kamienie (możliwość usługi wymiany upuszczonych kamieni, po sprawdzeniu dostępności, możemy zrealizować w ramach utrzymywania dobrych relacji z klientem) nie podlegają naprawom gwarancyjnym oraz innym wadom, które nie powstały na skutek samej produkcji, ale przez mechaniczne uszkodzenie samego użytkownika.
 • Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii po 6 miesiącach, którą oferujemy klientom bezpłatnie w ramach standardowego 24-miesięcznego okresu gwarancji wykraczającego poza zakres prawa.
 • Z przedłużonej gwarancji na zakupiony towar nie można skorzystać, jeżeli naprawa zegarka odbywała się poza firmą CANADA 2015 s.r.o. Naprawa zegarka przez innego sprzedawcę powoduje utratę gwarancji na zakupiony towar. Towar zakupiony na www.timestore.pl należy reklamować wyłącznie u sprzedawcy, którym jest firma CANADA 2015 s.r.o. Firma CANADA 2015 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru spowodowane nieprofesjonalną ingerencją lub ingerencją innego serwisu lub firmy.
 • Firma Canada 2015 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę zegarków, dla których zastosowano przedłużoną gwarancję.
 • Przedłużona gwarancja na zegarek nie ma zastosowania w przypadku uszkodzeń spowodowanych upadkiem.
 • Przedłużona gwarancja na produkt dotyczy wyłącznie zegarków:
  • dla których przedłużona gwarancja jest podana na odpowiedniej stronie internetowej www.timestore.pl
  • które zostały zakupione bezpośrednio na stronie internetowej www.timestore.pl
 • Przedłużona gwarancja na towar liczy się od pełnej ceny towaru, która jest podana przy produkcie na stronie internetowej sprzedawcy. Skorzystanie z kodu rabatowego nie dotyczy przedłużonej gwarancji.

Przedłużonej gwarancji nie można zastosować do produktów znajdujących się w dziale Second Hand.

W przypadku zwrotu towaru w terminie 30 dni od jego odbioru, całkowita opłata za przedłużoną gwarancję zostaje zwrócona na rachunek bankowy Klienta, który wskazuje on w wypełnionym formularzu odstąpienia od umowy kupna.

Zastosowanie przedłużonej gwarancji

Jeżeli zakupiony towar zepsuje się w ramach przedłużonej gwarancji, reklamację należy rozpatrzyć zgodnie z informacjami zawartymi w dziale REKLAMACJA - https://www.timestore.pl/Stranky/REKLAMACJA

W celu realizacji reklamacji konieczne jest dołączenie do zamówienia faktury, na której zakupiona jest także przedłużona gwarancja oraz wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

Towar należy następnie odesłać pod wskazany adres, który podany jest na stronie internetowej w dziale Reklamacja.

Sprzedawca na własny koszt zapewni usunięcie wady w terminie 30 dni od wysłania towaru.

Jeżeli sprzedawca na podstawie informacji z autoryzowanego serwisu uzna, że ​​produkt nie nadaje się do naprawy, kupujący ma prawo do wymiany towaru w stosunku 1:1 lub zwrotu wartości pieniężnej towaru, jaka była w dniu zakupu.

Przedłużona gwarancja na produkt ulega przedłużeniu o czas, w którym zegarek znajdował się w procesie reklamacyjnym.

Jeżeli reklamacja towaru nastąpi w okresie gwarancyjnym, a firma CANADA 2015 s.r.o. zwróci wartość zakupu towaru, przedłużona gwarancja wygaśnie, a opłata serwisowa zostanie zwrócona w całości. W przypadku wymiany towaru 1:1, przedłużona gwarancja będzie automatycznie obowiązywać na nowy towar.

Po rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie odesłany na adres wskazany w protokole reklamacyjnym.

Okres ważności i zakończenie przedłużonej gwarancji

W przypadku, że zostanie zrealizowana wymiana zegarka na nowy wygasa ważność pierwotnej przedłużonej gwarancji, która została zakupiona na towar. Kupujący automatycznie otrzymuje bezpłatnie przedłużoną gwarancję na nowy zegarek.

Ważność przedłużonej gwarancji na produkt rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu ustawowej gwarancji na produkt i kończy się po upływie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Jeżeli na zakupiony towar została już wykupiona przedłużona gwarancja, nie ma możliwości jej ponownego wykupienia ani przedłużenia.
Usługa świadczona jest poza ustawowym okresem gwarancji wyłącznie przez CANADA 2015 s.r.o. a nie udziela jej sam producent towaru.

 • Bez podania powodu 30 dni na zwrot

 • Jesteśmy sprawdzonym sklepem 95% zadowolonych klientów

 • 100% gwarancja pochodzenia Wyłącznie oryginalne produkty

 • Wysyłamy w każdy dzień roboczy 9618 modeli w magazynie