Ochrona danych osobowych

Firma CANADA 2015 s. r. o. z siedzibą w Brastysławie, adres: Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Słowacka, REGON: 48229270, NIP: SK2120122983 („Timestore“), administrator sklepu internetowego www.timestore.pl, oświadcza, że wszystkie dane osobowe (dalej również „dane”) są uważane za ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, dlatego ich gromadzeniu oraz ochronie poświęcamy odpowiednią uwagę. Poniższe zasady ochrony danych osobowych zawierają informacje, o tym jakie dane osobowe gromadzimy i jak są one przez nas wykorzystywane.

 

1.  Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1.  Kategorie danych osobowych

W zależności od tego, z których oferowanych przez nas usług korzysta Klient, gromadzimy różne rodzaje danych.

Dane gromadzone w związku z dokonaniem zamówienia:

 • imię i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu,
 • dane demograficzne,
 • dane wygenerowane w wyniku obowiązywania umowy – zakupione produkty, segment klienta, wymiar świadczonych usług.

Dane gromadzone w związku z odbieraniem materiałów marketingowych:

 • imię i dane kontaktowe – adres e-mail, imię,
 • dane demograficzne – kraj, płeć.

Inne dane osobowe, które są gromadzone:

 • przebieg komunikacji pomiędzy Klientem a firmą Timestore.

 

1.2.  Cele przetwarzania danych osobowych :

 • Oferowanie usług i ich udoskonalanie. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu ulepszania oferowanych przez nas usług zgodnie z jego oczekiwaniami. W szczególności chodzi o:
  • Przetwarzanie zamówień, produktów czy usług, dokonanych zarówno za pośrednictwem naszej strony internetowej jak i infolinii.
  • Obsługę klienta. Dla zapewnienia sprawnej działalności obsługi klienta oraz do rozwiązywania ewentualnych problemów w trakcie realizacji umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe Klienta w opraciu o konieczność realizacji tej umowy.
  • Komunikację. Zgromadzone dane wykorzystujemy w celach komunikacji z Klientem, która ma spersonalizowany charakter. Klient może np. zostać poinformowany: telefonicznie, mailowo lub inną formą o: czekającym na niego w koszyku produkcie, możliwości uzyskania pomocy przy dokończeniu zamówienia, aktualnym statusie zgłoszenia, zamówienia czy reklamacji, potrzebie uzyskania dodatkowych informacji czy potrzebie wykonania konkretnego działania w celu zachowania aktywnego statusu konta. 
 • Ochrona, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie sporów. Dane możemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który polega na: zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów oraz promowaniu naszej działalności w ramach uzasadnionego interesu.
 • Oferty marketingowe.
  • Newsletter w formie e-mailu (informacja handlowa)
   • klient otrzymuje informację handlową dotyczącą produktów podobnych do tych, które zakupił.
   • klient może w każdej chwili, zrezygnować z jej otrzymywania, klikając w link umożliwiający wypisanie się z listy odbiorców, który znajduje się w każdym e-mailu.
   • w przypadku, kiedy Klient zrezygnuje z otrzymywania informacji handlowej, jego adres e-mail nie będzie dalej wykorzystywany do tego celu. Zaczniemy go ponownie używać jeśli: Klient ponownie się zarejestruje lub sam wyrazi taką chęć.
  • Oferty marketingowe, które otrzymuje Klient mogą być wybrane na podstawie dodatkowych informacji, zgromadzonych przez firmę w miarę upływu czasu przy użyciu: danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i informacji o wykorzystywaniu naszych produktów i stron (cookies, adres IP, dane pochodzące z przeglądarki Klienta, dane o kliknięciach, przeglądane informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które mogłoby mieć bezpośrednie skutki prawne dla Klienta.
  • Jeśli użytkownik nie jest Klientem naszego sklepu, jego dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej od niego zgody.
  • Każdy ma prawo bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiej formy przetwarzania danych. Niezbędne do tego dane kontaktowe znajdują się na końcu tego dokumentu.
 • Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych
  • Jeśli Klient umożliwia swojej przeglądarce internetowej wykorzystywanie plików cookies, na tej podstawie przetwarzamy informacje o zachowaniu Klienta. Uzyskane dane pochodzą z plików cookies umieszczonych na stronach obsługiwanych przez firmę CANADA 2015 s. r. o., w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania stron internetowych TimeStore oraz w celach reklamowych firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym punkcie tego dokumentu.

 

1.3.  Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim lub wykorzystywane w inny sposób tylko wówczas, jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub jeśli Klient wyraził wcześniej odpowiednią zgodę. Na tej podstawie dane osobowe mogą być udostępniane:

 • spółkom siostrzanym oraz administratorom w oparciu o wykonanie umowy sprzedaży w celu realizacji wewnętrznych procesów i procedur,
 • firmom wydającym karty kredytowe, operatorom płatności w celu realizacji płatności oraz bankom na podstawie złożonego zamówienia w ramach realizacji zawartej umowy sprzedaży,
 • firmom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów oraz usług, również w czasie realizacji reklamacji w tym odstąpienia od umowy
 • naszym partnerom w programach lojalnościowych, do których przystąpi klient
 • innym operatorom usług oraz osobom trzecim odpowiedzialnym za przetwarzanie danych,
 • osobom trzecim takim jak: służby finansowe i prawne czy sądy w celach podatkowych, windykacji należności czy z innych powodów wypływających z prawnego obowiązku firmy,
 • upoważnionym do tego organom publicznym (np. policji),
 • osobom trzecim prowadzącym badania klientów.

Jeśli osoby trzecie wykorzystują dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich przetwarzania.

 

2.  Bezpieczeństwo danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

2.1.  Zabezpieczenie danych osobowych

 • Dane osobowe Klienta są nam udostępniane w zaszyfrowanej postaci. Wykorzystujemy do tego system szyfrujący SSL (secure socket layer). Nasza strona internetowa oraz pozostałe systemy są zabezpieczone przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem danych, przed dostępem do danych osób niepowołanych oraz ich modyfikacją lub dystrybucją.
 • Od współpracujących z nami podmiotów wymagamy zaświadczenia o zgodności ich systemu z zapisami ustawy RODO.

2.2.  Okres przetwarzania danyc

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane

 • przez okres niezbędny do zagwarantowania wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży tj. przez okres realizacji zamówienia oraz przez okres trwania gwarancji,
 • rok od zakończenia okresu gwarancji w przypadku konieczności ich wykorzystania w ewentualnym sporze,
 • przez okres, który CANADA 2015 s. r. o. jako administrator powinien przechowywać dane według obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty księgowe takie jak faktury wystawiane przez firmę CANADA 2015 s. r. o. zgodnie z zapisami prawa są archiwizowane przez okres 10 lat od daty ich wystawienia,
 • przez okres 4 lat, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie oferty marketingowej – bądź do jej odwołania,
 • przez okres 5 lat, w przypadku wystawienia recenzji,
 • przez okres 2 lat jeśli dotyczą komunikacji pomiędzy firmą a Klientem.

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania danych wynika z celów ich przetwarzania bądź jest ustalony na podstawie przepisów prawa obejmujących regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

3.  Prawa podmiotu, którego dane są przetwarzane

 • Klient w każdym momencie może zażądać od firmy bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które są przez nią przetwarzane.
 • Klient, który podejrzewa, że firma przetwarza jego dane w sprzeczności z zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa, może zażądać od firmy: wyjaśnień, naprawy zaistniałej sytuacji – w szczególności: dokonania zmian, uzupełnienia, usunięcia czy zablokowania danych osobowych.
 • Klient, który chce skorzystać z możliwości ingerencji w proces przetwarzania swoich danych osobowych jest proszony o kontakt z inspektorem danych osobowych w naszej firmie pod adresem info@timestore.pl. Każdy Klient ma również prawo zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Klient ma prawo w każdym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli Klient zdecyduje się wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, jego dane osobowe będą usunięte bądź utajnione; nie dotyczy to jednak danych, które TimeStore potrzebuje do realizacji swoich prawnych obowiązków (np. realizacji już złożonego zamówienia) czy do ochrony swojego prawnie uzasadnionego interesu. Do usunięcia danych osobowych dojdzie w sytuacji, kiedy dane te nie będą potrzebne do celów do jakich zostały przekazane lub jeśli z innych wynikających z obowiązującego prawa powodów przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie niedozwolone.

4.  Strony internetowe

4.1.  Pliki Cookies

Nasze strony wykorzystują tzw. cookies, aby nasza oferta była dopasowana, interesująca i ciekawa dla Klienta. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisane na urządzeniu (np. komputer, smartphone), na którym Klient korzysta ze swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj. Pliki cookies wykorzystujemy do:

 • sprawnego działania naszego koszyka, tak aby dokończenie zamówienia było jak najprostsze,
 • zapamiętania danych logowania, tak aby Klient nie musiał ich ponownie wprowadzać,
 • jak najlepszego przystosowania naszych stron do potrzeb Klienta, dzięki śledzeniu jego zachowań podczas korzystania z naszych usług,
 • pozyskiwania informacji o przeglądanych reklamach, aby nie wyświetlać Klientowi reklam produktów, którymi nie jest zainteresowany.

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, które później są wykorzystywane przez strony trzecie, a które np. bezpośrednio wspierają naszą działalność reklamową (tzw. cookies osób trzecich). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą być udostępniane agencji reklamowej w celu przygotowania internetowych banerów reklamowych na odwiedzanych przez Klienta stronach internetowych. Na podstawie tych informacji nie jest jednak możliwa identyfikacja danego Klienta.

 

4.2.  Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe typy. Cookies tymczasowe – tzw. session cookies, które są wymazywane zaraz po zakończeniu wizyty na naszych stronach. Cookies stałe – tzw. persistent cookies, które zostają zapisane na urządzeniu przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (okres zachowania plików cookies na urządzeniu zależy od właściwości samych plików oraz od ustawień przeglądarki, na której były wykorzystywane).

Pliki cookies, ze względu na ich funkcję można podzielić na:

 • analityczne: pomagają zwiększyć funkcjonalność naszych stron, dzięki udostępnianiu nam informacji o zachowaniu klientów,
 • konwersyjne: umożliwiają analizę różnych kanałów sprzedaży,
 • monitorujące: w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży,
 • remarketingowe: używane do spersonalizowania zawartości reklamy i ich poprawnego ukierunkowania,
 • niezbędne: odpowiadają za zapewnienie prawidłowej działalności strony.

4.3.  Rezygnacja z plików cookies

Ustawienia dotyczące wykorzystywania plików cookies są częścią ustawień przeglądarki. Większość przeglądarek w swoich ustawieniach fabrycznych automatycznie akceptuje wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies można za pomocą przeglądarki wyłączyć lub ograniczyć ich działanie na konkretne typy.

Informacje o przeglądarkach i możliwości zmiany ustawień plików cookies można znaleźć na następujących stronach internetowych lub w dokumentacji konkretnej przeglądarki internetowej

Przydatne narzędzie do zarządzania plikami cookies można znaleźć pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl/

4.4.  Odnośniki

Nasze strony zawierają odnośniki do innych strony internetowych, na których można znaleźć praktyczne informacje. Ostrzegamy, że strony te mogą należeć do innych firm i organizacji, które będą administrować je w sposób odmienny, posiadać inne zabezpieczenia i zasady ochrony danych osobowych niż obowiązujące w naszej firmie. Firma CANADA 2015 s. r. o. nie ma żadnej kontroli, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty czy służby oferowane czy udostępnianie za pośrednictwem tych stron internetowych.

 

5.  Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości czy żądań dotyczących regulacji przedstawionych w powyższym dokumencie, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem następujących kanałów.

mailowo: info@timetore.pl

Kontakt: CANADA 2015 s. r. o.

Stará Vajnorská 4

831 04 Bratislava

Republika Słowacka

 

 

6.  Okres obowiązywania

Przedstawione zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 01.02.2023

 • Bez podania powodu 30 dni na zwrot

 • Jesteśmy sprawdzonym sklepem 95% zadowolonych klientów

 • 100% gwarancja pochodzenia Wyłącznie oryginalne produkty

 • Wysyłamy w każdy dzień roboczy 9618 modeli w magazynie